Het niet naleven van deze voorschriften zal leiden tot sancties en/of uitsluiting!

Het nuttigen van alcoholische dranken vooraleer de schietbaan te
betreden is verboden.

Vooraleer het rood veiligheidszwaailicht ingeschakeld wordt moet een wapen met grendel, slede of trommel zichtbaar open zijn, er mag geen munitie aanwezig zijn in de kamer(loop), de lader moet verwijderd zijn en naast het wapen liggen.

Wanneer het rood veiligheidszwaailicht ingeschakeld is kunnen de schutters naar de doellijn gaan om hun doel te wisselen, wie niet naar de doellijn gaat blijft achter de gele lijn staan. Wie terugkeert van de doellijn neemt opnieuw plaats achter de gele lijn tot het veiligheidszwaailicht uitgeschakeld is.

Luid praten op de schietbaan is niet toegestaan, daardoor verhindert men andere leden hun sportactiviteit rustig en geconcentreerd te beoefenen.

Onbeschoft gedrag: tegenover medeleden, een permanentie verantwoordelijke, een lid van het KGK-team of de persoon die verantwoordelijk is voor de bar zal niet getolereerd worden.

Namens het bestuur.