Beste leden,

Vanaf de start van 2017 werd aan ieder lid gevraagd om zijn lidkaart van een pasfoto te voorzien, dit om praktische en administratieve redenen, zodat de leden van het bestuur en de permanentie elk lid gemakkelijker kunnen identificeren. Wij hebben vastgesteld dat er enkele leden zijn die daar tot op heden geen gehoor aan gegeven hebben. Wie daarmee na het jaarlijks verlof niet in orde is zal de toegang tot de schietstand ontzegd worden tot hij/zij daarmee in regel is.

Namens het bestuur.