Beste Leden

Het is bijna tijd om uw lidmaatschap voor 2018 te verlengen!
Omwille van de stijgende werkingskosten die wij ondervinden moeten we het lidgeld een beetje aanpassen. Het zal niemand ontgaan zijn dat de infrastructuur binnen de club geregeld aangepakt wordt, deze kosten waren en zijn nog steeds nodig om onze club actueel te houden.  De aanwinst aan comfort en modernisering van de schietstand is in het voordeel van alle leden.

Belangrijk: ieder lid moet jaarlijks aan een aantal verplichte schietbeurten voldoen:

  • leden met een sportschutterslicentie: 12 schietbeurten
  • leden zonder een sportschutterslicentie: 10 schietbeurten

Een schutter die over een sportschutterslicentie beschikt is zelf verantwoordelijk om die jaarlijks tijdig te laten verlengen of na vijf jaar te vernieuwen!

Wie hiermee niet in orde is riskeert aanvaringen met het gerecht en strenge maatregelen.

een  schutter die betaald vóór 15/12/2017        een  schutter die betaald na 15/12/2017

 

KGK schutter          €130 €150
PSCK schutter          €140 €160
Nieuwe leden          —— €160
Jonger dan 16 jaar          €70                                €90

Naast het betalen van het lidgeld is iedereen verplicht om vóór 15/12/2017 een bewijs van goed gedrag en zeden (dat minder dan drie maanden oud is) af te geven, ofwel een kopie van de sportschutterslicentie, (voor en achterzijde). Tegelijkertijd moet elk lid het groen exemplaar met de veiligheidsregels ondertekenen en indienen. Let wel: de voorzijde ook paraferen!

Lidgelden:
Wie na 15/12/2017 niet in orde is met deze formaliteiten zal geen toegang meer hebben tot de schietstand, de badge zal ook nergens geen toegang meer verlenen!

Wie aan deze voorwaarden voldaan heeft kan zijn lidkaart bekomen bij de permanentie.

Het lidgeld betaal je door te storten op de rekening van: de KGK BE49 3330 0971 met de vermelding: KGK-lidgeld 2018 + uw naam + uw lidnummer + uw e-mailadres.

In dit bedrag is het lidgeld van de federatie, de verzekering LSVF en FROS inbegrepen.

Bij uw ziekenfonds kan u een formulier bekomen of downloaden, daarmee kan u een gedeelte van uw inschrijvingsgeld terugbetaald krijgen.


Namens het bestuur                                                               contact: kgksecretariaat@gmail.com