Richtlijnen betreffende het schieten met lichte en zware kalibers:
– er mag enkel met lichte kalibers geschoten worden op,
– zaterdag van 13.00 tem 14.00 uur,
– zondag van 08.00 tem 10.30 uur
– lichte kalibers : .22 LR, .32 S&W, .38 SP, .357 Magnum, .45 ACP en .9 mm.
Op de volgende dagen en tijdstippen mag er zowel met lichte als zware 
 kalibers geschoten worden:
 – donderdag van 17.00 tem 20.00 uur.
–  zaterdag van 14.00 tem 20.00 uur.
–  zondag van 10.30 tem 13.00 uur.