Algemene Aandachtspunten

Vanaf donderdag 17 september 2020 zijn de volgende richtlijnen van toepassing in de kantine, wij vragen u om de aandachtspunten strikt na te leven!
– Het dragen van handschoenen is niet meer verplicht!
Bewaar steeds de veilige afstand van 1,5 meter uit respect voor de andere leden.
– Drankjes kunnen besteld worden aan de hand van een bestelbriefje dat u afgeeft aan de bar,
de persoon die de bar openhoud zal een seintje geven als uw bestelling klaar is en afgehaald kan
worden aan de bar. Let wel: drankjes worden niet aan tafel gebracht!
– Tijdens uw bezoek aan de kantine moet u blijven zitten op uw stoel en aan uw tafel, tafels en
stoelen worden niet verplaatst. Zodra u opstaat moet het mondmasker opnieuw opgezet worden.
– U kan natuurlijk gebruik maken van onze toiletten, gelieve de damestoiletten na elk gebruik
te ontsmetten met de voorziene middelen.
– U bent zelf verantwoordelijk om de regels met betrekking tot de bubbels in acht te nemen.
– Gelieve de tijd dat u verblijft in de bar te beperken tot 1 uur maximum zodat iedereen de
gelegenheid kan krijgen om iets te nuttigen tenzij er geen drukte is.
– Dranken worden nu opnieuw geserveerd in glazen en flesjes.
– Bij het verlaten van de kantine brengt u de glazen en flesjes naar de bar, blikjes, bekers
en andere afval gooit u zelf in de zwarte container aan de ingang van de kantine.
– Chips, nootjes in bakjes en bordjes met worst en kaas en andere verse hapjes worden
voorlopig uit veiligheidsmaatregelen niet geserveerd.

Aangepaste aandachtspunten in de schietstand vanaf 2 juli
– Handschoenen dragen is vanaf nu niet meer verplicht, behalve wanneer u een wapen
gehuurd hebt, dit om reden dat wij elk wapen niet grondig kunnen ontsmetten.
– Tijdens een schietbeurt mag er naar voren gegaan worden om van cibel te wisselen en
laatkomers toe te laten, eveneens als er vroegtijdig schietbanen vrijgekomen zijn.
– De schutters mogen nu zelf het wisselen, ophangen of afhalen van de cibels onderling afspreken zoals dit gebruikelijk was zonder hiervan misbruik te maken.
Het startsein en einde van een schietbeurt wordt nog steeds door het permanentielid
gegeven!
( = bediening van het veiligheidslicht)