Beste leden

LAST MINUTE NEWS!
Het College van burgemeester en schepenen te Kortrijk heeft net beslist om de maatregelen in het kader van de bestrijding van het coronavirus reeds vanaf vandaag, woensdag 28/10 om 18u te laten ingaan in plaats van vrijdag a.s.
De KGK is gesloten tot we opnieuw mogen heropstarten, we houden jullie op de hoogte via deze weg en de mailinglist!

Af en toe gebeurt het dat het reserveringsysteem tijdelijk buiten werking is, daar kunnen verschillende redenen voor zijn. Gelieve dan niet onnodig de bestuursleden op te bellen, stuur gewoon een mail naar het secretariaat met de vraag om voor u een tijdsblok te willen reserveren. Wij danken u bij voorbaat!

Lees alstublieft ook het aangepast bericht in verband met de aandachtspunten in de kantine en de schietstand, volg hiervoor deze LINK 17/09/202030

DRUK OP DEZE LINK OM EEN SCHIETBEURT TE RESERVEREN
VOORLOPIG SLECHTS 1 SCHIETBEURT PER WEEK EN PER LID
Tenzij anders vermeld bij ‘Last Minute News‘!

Let wel: de online reserveringen worden op de volgende tijdstippen afgesloten.
– Voor de donderdag: op die dag om 14.00 uur.
– Voor de zaterdag: op die dag om 10:00 uur.
– Voor de zondag: op de zaterdagavond om 22:00 uur.

U kan desnoods nog reserveren bij de permanentie voor openstaande tijdsblokken.

Indien er extra gereserveerd kan worden wegens veel openstaande tijdsblokken wordt dit vermeld, kijk dus geregeld bovenaan bij LAST MINUTE NEWS.

ALS BEVESTIGING VAN UW RESERVERING ONTVANGT U DIRECT EEN MAIL EN OP DE VOORAVOND VAN UW AFSPRAAK OOK, DE MAILS WORDEN VERSTUURD DOOR MyRESERVATIONS.

———————————————————————————————————————————————————

Om alles duidelijk te houden hebben we de aandachtspunten in twee groepen
ondergebracht: ALGEMENE aandachtspunten en deze die van toepassing zijn in de SCHIETSTAND.

ALGEMENE AANDACHTSPUNTEN

Het aantal personen dat aanwezig mag zijn in het KGK-gebouw is nog steeds beperkt!

– Tijdens uw bezoek aan de KGK worden de handen bij het binnenkomen ontsmet, het dragen
van een mondmasker is de hele tijd verplicht. Handen schudden doen we niet!

– Ontsmettingsgel is beschikbaar aan de ingang, wie geen mondmasker bij zich heeft zal niet toegelaten worden. Handschoenen kan u aankopen bij de permanentie voor 1€ (met
gepast geld aub).

Op de website, kgkkortrijk.be is een reservatiesysteem beschikbaar dat actief is
per week zodat u een schietbeurt kan reserveren voor de donderdag, zaterdag of zondag.
Een schutter mag maximum één schietbeurt per week reserveren, Tenzij daar een dringende reden is, zie hiervoor het betreffende bericht onder BELANGRIJKE BERICHTEN.
Wekelijks wordt het systeem aangepast en zal het opnieuw mogelijk zijn om te reserveren.
Vooraf reserveren voor een volgende week kan dus niet!

RESERVEREN hoe doe je dit: surf op het internet naar kgkkortrijk.be – in het menu kiest u voor SCHIETBEURT RESERVEREN
Op de geopende pagina vindt u de nodige informatie omtrent alle aandachtspunten die nu van toepassing zijn, deze worden indien nodig bijgewerkt.
Klik daarna op de link (wit) in het groene kader om het reservatie-uurrooster te openen en kies hieruit een tijdstip door er op te klikken. U zal nu een reserveringsformulier moeten invullen om uw schietbeurt te boeken en u ontvangt hiervan een bevestigingsmail die gestuurd wordt door MyResevations.

– Het uurrooster is opgedeeld in tijdsblokken waarin telkens plaats is voor tien schutters, de resterende plaatsen zijn duidelijk aangegeven op het reservatierooster.

– Bent u vroegtijdig ter plaatse dan zal u even moeten wachten in de kantine. Wij vragen u om
dit bij voorkeur te doen in uw wagen zodat de in-en-uitgang tot het KGK-gebouw zoveel
mogelijk vrijgehouden kan worden.
Respecteer ook buiten het KGK-gebouw ten alle tijden de veilige afstand van 1,5 meter.
– Deze acties zijn nodig en zullen vermijden dat buren klacht indienen wegens overlast
en onachtzaamheid ten opzichte van andere mensen.

– Vuurwapens kunnen uitgeleend worden mits het dragen van handschoenen.
Reden: elk wapen moet na het uitlenen telkens verplicht ontsmet worden en dit is schadelijk voor de voorkomst van het wapen.

– Maandwedstrijden kunnen momenteel niet doorgaan en de luchtstand is gesloten.

AANDACHTSPUNTEN IN DE SCHIETSTAND

– U kan een 10-beurtenkaart aankopen voor 6€, (betaal hiervoor met gepast geld alstublieft).
Om veiligheidsredenen zijn momenteel enkel ‘cibels’ aangekocht bij de KGK toegelaten!

Ook in de schietstand moet het mondmasker de hele tijd gedragen worden!
– Vul zelf de vakjes ‘nummer v.d. schietbeurt’, ‘datum’ en ‘wapencategorie’ in uw schuttersboekje in en overhandig dit aan het permanentielid.
– Indien u dit wenst kan u een wapen huren mits het dragen van handschoenen!
– Begeef u daarna direct naar de schietstand en uw schietbaan.
Blijf in afwachting van het startsein achter de gele lijn staan tot het permanentielid het startsein geeft voor de schietbeurt.
Het start en eindsein van de schietbeurt mag enkel door het permanentielid gegeven worden (= bediening van het veiligheidslicht).
Let wel: Tussendoor mag het veiligheidslicht in onderlinge afspraak geactiveerd worden om het cibel te wisselen en/of andere leden toe te laten wanneer schietbanen vroegtijdig vrijkomen.

– Gehoorbeschermers worden niet uitgeleend, maandwedstrijden kunnen niet doorgaan en de luchtstand is gesloten.

– Blijf de hele duur van de schietbeurt in de hokjes en vermijd praatjes met de mensen
die naast u staan.

Wanneer het permanentielid aan het einde van de schietsessie of om een andere reden het veiligheidslicht inschakelt: staak dan onmiddellijk het vuren en pas de veiligheidsprocedure toe, ontladen en wapen op de correcte manier voorleggen. Indien het eindsein van de schietbeurt gegeven wordt moet u het wapen ontladen en opbergen, opruimen, uw ‘cibel’ ophalen en de schietstand verlaten.
Om een volgende reeks schutters niet te vertragen vragen wij u zo snel mogelijk het
KGK-gebouw te willen verlaten indien u geen bezoek brengt aan de kantine.