Beste leden,

Op zaterdag 10 december gaat de Urban Trail door in Kortrijk van 20.30-23.00 uur.
De KGK ligt binnen het parcours en kan dus enige hinder ondervinden, de verkeerssituatie zal onder toezicht van de verkeerspolitie gebeuren. 

Vanaf 20.30 tot 23.00 uur zal geen verkeer mogelijk zijn in de Abdijkaai en sommige aanpalende straten. 

De KGK zal uitzonderlijk om 20.00 uur gesloten zijn, gelieve hiermee rekening te willen houden!

Namens het bestuur