Het niet naleven van deze voorschriften zal leiden tot sancties en/of uitsluiting!

Het nuttigen van alcoholische dranken vooraleer de schietbaan te
betreden is verboden.

Vooraleer het rood veiligheidszwaailicht ingeschakeld wordt moet een wapen met grendel, slede of trommel zichtbaar open zijn, er mag geen munitie aanwezig zijn in de kamer(loop), de lader moet verwijderd zijn en naast het wapen liggen.

Wanneer het rood veiligheidszwaailicht ingeschakeld is kunnen de schutters naar de doellijn gaan om hun doel te wisselen, wie niet naar de doellijn gaat blijft achter de gele lijn staan. Wie terugkeert van de doellijn neemt opnieuw plaats achter de gele lijn tot het veiligheidszwaailicht uitgeschakeld is.

Luid praten op de schietbaan is niet toegestaan, daardoor verhindert men andere leden hun sportactiviteit rustig en geconcentreerd te beoefenen.

Onbeschoft gedrag: tegenover medeleden, een permanentie verantwoordelijke, een lid van het KGK-team of de persoon die verantwoordelijk is voor de bar zal niet getolereerd worden.

Namens het bestuur.
22/08/2017

 

AANDACHT!

Beste leden,

Vanaf de start van 2017 werd aan ieder lid gevraagd om zijn lidkaart van een pasfoto te voorzien, dit om praktische en administratieve redenen, zodat de leden van het bestuur en de permanentie elk lid gemakkelijker kunnen identificeren. Wij hebben vastgesteld dat er enkele leden zijn die daar tot op heden geen gehoor aan gegeven hebben. Wie daarmee na het jaarlijks verlof niet in orde is zal de toegang tot de schietstand ontzegd worden tot hij/zij daarmee in regel is.

Namens het bestuur.

AANDACHT!
Omwille van de drukke bezetting van de schietstand:

– op donderdag is de schietstand open vanaf 16.45 uur.

– leden hebben geen toegang tot het permanentielokaal!

– wanneer u inschrijft in het logboek dan moet u ook effectief schieten. Wie hieraan niet voldoet, zal voor deze schietbeurt geschrapt worden in het logboek. De schietbeurt zal niet geldig zijn en de sportsschutterlicentie niet ingevuld worden.

– op dezelfde dag kan u geen twee keer aanmelden voor een schietbeurt!

– bent u klaar met schieten, ruim zo snel mogelijk op en verlaat de schietstand zodat iemand anders de vrijgekomen plaats kan innemen. Meld u onmiddellijk aan bij de permanentie, zo weten wij dat de schietbaan opnieuw vrij is.

– wanneer er clubwedstrijden plaatsvinden, wordt de schietstand voorbehouden voor deelnemers, dit zal tijdig meegedeeld worden op de website en geafficheerd worden in de club.

Namens het bestuur
22/08/2017

 

AANDACHT!
Om misverstanden te vermijden, volg deze eenvoudige richtlijnen:

Munitie die niet geschikt is voor pistool of revolver, wordt enkel toegelaten op de schietbanen 6 tot en met 10. 

STEEDS MET EEN DAARVOOR VOORZIEN BEVESTIGINGSPANEEL!
Wie in dit paneel schiet zal €5 per kogelinslag moeten betalen voor de reparaties aan de stalen dwarsligger.

Namens het bestuur
22/08/2017

 

AANDACHT!
Alvorens de schietstand te betreden:

  • Meld u aan bij de permanentie!
  • Vul het Logboek, (politieboek) dat op de tafel aan de ingang van de schietstand ligt, correct
         en volledig in!
  • Hang u lidkaart met u foto zichtbaar aan het muurbord.
  • Log in en uit met u lidnummer of elektronische badge.

Namens het bestuur
22/08/2017

 

AANDACHT!
Schiet u met een kaliber dat zwaarder is dan .44 magnum of een geweer met een zwaar kaliber, dan hebt u een paneel nodig dat bevestigd moet worden op de plaats waar u het doelwit hangt.
Vraag dit paneel aan de persoon die de permanentie waarneemt!

Namens het bestuur
22/08/2017

 

AANDACHT!
Beste schutters

Dit zijn de richtlijnen betreffende het schieten met lichte en zware kalibers!

Op zaterdag van 15.00 tem 17.00 uur en op zondag van 08.00 tem 10.30 uur mag er enkel met lichte kalibers geschoten worden.

Lichte kalibers zijnde: .22 LR, .32 S&W, .38 SP, .357 Magnum, .45 ACP en .9 mm.

Op de volgende dagen en tijdstippen mag er zowel met lichte als zware kalibers geschoten worden!
Op donderdag van 17.00 tem 20.00 uur.
Op zaterdag van 13.00 tem 15.00 uur en van 17.00 tem 20.00 uur.
Op zondag van 10.30 tem 13.00 uur.

Namens het bestuur
22/08/2017

 

AANDACHT!
Wie zich niet aan de veiligheidsregels houdt zal een sanctie krijgen, er zal hem/haar gevraagd worden om de schietstand onmiddellijk te verlaten.

Namens het bestuur
22/08/2017

 

AANDACHT!
Hier te verkrijgen

Veiligheidsbrillen  – Gehoorbeschermers – Trekkersloten en FROS-mapjes.

Enkel op donderdag en zaterdag, in het lokaal van de permanentie!

Namens het bestuur
 22/08/2017

 

AANDACHT!

Beste leden

Bij het verlaten van de bar, gelieve de glazen, leeggoed,
blikjes en verpakkingen af te geven aan de toonbank bij de bar-verantwoordelijke!

Wij danken u hiervoor.

Namens het bestuur
22/08/2017

 

AANDACHT!
Om de wachttijden te beperken wanneer het heel druk is, kan een permanentielid van dienst u vragen om uw schietbeurt na 45’ te beëindigen.
Op die manier kan iedereen aan de beurt komen!

Namens het bestuur
22/08/2017

 

AANDACHT!
Openingsuren:
Donderdag – 16.45 tot 20.00 uur.
Zaterdag – 13.00 tot 20.00 uur.
Zondag – 08.00 tot 13.00 uur.
Inschrijven in het register kan tot een halfuur voor sluitingstijd.
 
Namens het bestuur
22/08/2017

 

AANDACHT!
Snelvuren in de schietstand is niet toegelaten!
Wie zich daar niet aan houdt zal zonder verhaal gevraagd worden om de schietstand onmiddellijk te verlaten!

Namens het bestuur
21/10/2017