Het niet naleven van de onderstaande voorschriften kan leiden tot sancties en/of uitsluiting!

Het nuttigen van alcoholische dranken:
– is strikt verboden als u de schietbaan wil betreden!

Vooraleer het rood veiligheidszwaailicht ingeschakeld wordt:
– mag er in een wapen met grendel, slede of trommel geen munitie aanwezig zijn in de kamer(loop), dit moet goed zichtbaar zijn,
– de lader moet verwijderd worden en naast het wapen liggen.

Wanneer het rood veiligheidszwaailicht ingeschakeld is:
– kunnen de schutters naar de doellijn gaan om hun doelwit (cibel) te wisselen, wie niet naar de doellijn gaat blijft achter de gele lijn staan,
– wie terugkeert van de doellijn neemt opnieuw plaats achter de gele lijn en de persoon die als laatste terugkeert van de doellijn schakelt het veiligheidszwaailicht uit,
– wanneer het rood veiligheidslicht uitgeschakeld is mag het schieten hervat worden.

Luid praten op de schietstand is niet toegestaan:
– zo verhindert men andere leden om hun sportactiviteit rustig en
geconcentreerd te beoefenen!

Onbeschoft gedrag:
– tegenover medeleden, een permanentie verantwoordelijke, een lid van het KGK-team, het bestuur of de persoon die verantwoordelijk is voor de bar zal niet getolereerd worden!

Omwille van de drukke bezetting van de schietstand moeten de volgende regelingen strikt nageleefd worden!
– leden hebben geen toegang tot het permanentielokaal,
– wanneer u inschrijft in het logboek dan moet u ook effectief schieten,
wie hieraan niet voldoet zal zijn schietbeurt verliezen, dit zal geschrapt worden in het logboek, het sportsschuttersboekje zal niet ingevuld worden,
– op éénzelfde dag kan u geen twee keer aanmelden voor een schietbeurt,
– bent u klaar met schieten, ruim dan alles zo snel mogelijk op (hulzen,
doosjes, cibel, enz.) en verlaat de schietstand zodat een volgende schutter de vrijgekomen plaats kan innemen,
– meld u onmiddellijk aan bij de permanentie, zo weten wij dat de schietbaan opnieuw vrij is.

Regelingen tijdens clubwedstrijden:
– wanneer er clubwedstrijden plaatsvinden, wordt de schietstand tijdens bepaalde tijdstippen voorbehouden voor de deelnemers, dit zal tijdig aangekondigd worden op de website en geafficheerd worden in de club.

Schiet u met een kaliber dat zwaarder is dan .44 magnum of een geweer met een zwaar kaliber:
– dan hebt u een houten paneel nodig dat bevestigd wordt aan de
dwarsligger boven je doelwit, (cibel) dit paneel kan men afhalen bij de
verantwoordelijke voor de permanentie,
– munitie die niet geschikt is voor pistool of revolver, wordt enkel
toegelaten op
de schietbanen 6 tot en met 10,
– wie in dit paneel schiet zal €5 per kogelinslag moeten betalen voor de
reparaties aan de stalen dwarsligger.

Alvorens de schietstand te betreden:
– meld u aan bij de permanentie,
– vul het Logboek, (politieboek) dat op de tafel aan de ingang van de
schietstand ligt, correct 
en volledig in,
– hang uw lidkaart met uw foto zichtbaar aan het muurbord op het
nummer van de schietbaan dat u ingeschreven hebt in het politieboek,
– log in en uit met uw lidnummer of elektronische badge zodat je
schietbeurt correct geregistreerd wordt.

Richtlijnen betreffende het schieten met lichte en zware kalibers: dit wordt momenteel herbekeken door het bestuur!
– er mag enkel met lichte kalibers geschoten worden op,
– zaterdag van  tem  uur,
– zondag van  tem  uur
– lichte kalibers : .22 LR, .32 S&W, .38 SP, .357 Magnum, .45 ACP en .9 mm.
Op de volgende dagen en tijdstippen mag er zowel met lichte als zware 
 kalibers geschoten worden: dit wordt momenteel herbekeken door het bestuur!
 – donderdag van  tem  uur.
–  zaterdag van  tem  uur.
–  zondag van  tem  uur.

Wie zich niet aan de veiligheidsregels houdt zal een sanctie krijgen, er zal hem/haar gevraagd worden om de schietstand onmiddellijk te verlaten.
Te verkrijgen bij de permanentie:

– veiligheidsbril  – gehoorbeschermers – trekkerslot, FROS-mapjes enz.
Enkel op donderdag en zaterdag!

Bij het verlaten van de bar:
– gelieve de glazen, leeggoed, blikjes en verpakkingen af te geven aan de
toonbank bij de bar-verantwoordelijke.
Wij danken u hiervoor!


Om de wachttijden te beperken:  kan het permanentielid van dienst u vragen om uw
schietbeurt na 45 minuten te beëindigen.

Op die manier kan iedereen aan de beurt komen!

Openingsuren:
– donderdag – 16.45 tot 20.00 uur.

– zaterdag – 13.00 tot 20.00 uur.
– zondag – 08.30 tot 13.00 uur.
Inschrijven in het politieboek kan tot een halfuur voor sluitingstijd.
 
Snelvuren in de schietstand is niet toegelaten!
– wie zich daar niet aan houdt zal zonder verhaal gevraagd worden om de schietstand onmiddellijk te verlaten!